logo

B+R Publikacje

Realizując prace badawczo-rozwojowe, podejmujemy starania na rzecz upowszechniania naszych innowacji i promocji tworzonych w BetterSolutions technologii. Bierzemy udział w konferencjach branżowych, organizujemy szkolenia i seminaria, a także jesteśmy zaangażowani w działalność konsultingową.

INNOWACJE DLA ROLNICTWA

Mateusz Bonecki. Dlaczego opłaca się być innowacyjnym w mleczarstwie? Perspektywy rozwoju branży. XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Augustów. 10 września 2015.

[PDF] [Slideshare]

SMART CITY

Mateusz Bonecki. City Activity Stream. ACCUS-dedicated application for enhanced situational awareness in urban environment based on complex event processing technology. ACCUS project deployment and final review. Gdansk. January 21-22, 2016.

[PDF] [Slideshare]

Mateusz Bonecki. Improving Citizens’ Safety with Citizen-Sensing Technologies. CiFoSa – Citizens For Safety. Project S-37 Building urban security through citizens participation. EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBR). Union of Baltic Cities Workshop. June 25-27, 2014.

[PDF] [Slideshare]