logo

PRODUKTY BetterMap System zarządzania transportem

BetterMap jest systemem informatycznym, który zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkich procesów i operacji w obszarze zarządzania logistyką i zasobami transportowymi w przedsiębiorstwie.

BetterMap

Główne funkcjonalności BetterMap to:

 • planowanie i optymalizacja tras zapewniające znaczną redukcję zużycia paliwa,
 • zarządzanie harmonogramami zadań (odbiór, dostawa, prace serwisowe),
 • ewidencjonowanie pojazdów,
 • zarządzanie kadrami odpowiedzialnymi za transport,
 • śledzenie pojazdów (track and trace),
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym postępów w realizacji planów transportowych,
 • dedykowane rozwiązanie nawigacyjne,
 • telematyka monitoringu parametrów tras i pojazdów,
 • mapy cyfrowe terenów, na których realizowany jest plan transportowy,
 • narzędzia analityczne i statystyczne pozwalające na tworzenie raportów.

Zastosowania. BetterMap sprawdza się w szeroko rozumianej logistyce dystrybucji oraz zaopatrzenia zakładów przetwórczych, hurtowni czy punktów sprzedaży detalicznej w dowolnej branży. Funkcjonalności systemu odpowiadają również na potrzeby branży kurierskiej, handlowej, ubezpieczeniowej (system zarządzania likwidacją szkód).

Dowiedz się, w jaki sposób integrujemy procesy transportowe, wykorzystując podejście Logistics as a Service.

PRODUKTY MuuMap System organizacji i optymalizacji transportu mleka

MuuMap to unikalny system IT wspierający zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia zakładów mleczarskich.

MuuMap

Jako jedyne dostępne na rynku rozwiązanie tej klasy, MuuMap umożliwia pełne wykorzystanie technologii geoinformatycznych do optymalizacji tras i monitorowania przejazdu taboru na terenach wiejskich, których nie obejmują standardowe systemy nawigacyjne.

MuuMap ułatwia zarządzanie procesami logistycznymi zarówno w spółdzielniach mleczarskich, jak i w zewnętrznych firmach transportowych obsługujących zwózkę mleka.

Obok usprawnień organizacyjnych i procesowych jednym z głównych atutów wykorzystania MuuMap jest redukcja zużycia paliwa i całkowitych kosztów transportu. Doświadczenia dotychczasowych wdrożeń pokazują, że oszczędności te mogą sięgać nawet 20%.

MuuMap wdrożono w kilkudziesięciu zakładach mleczarskich w całej Polsce, gdzie na co dzień obsługuje zwózkę mleka dla producentów takich jak SM Mlekpol, OSM Sierpc czy OSM Skierniewice.

PRODUKTY CAS City Activity Stream

Aplikacja CAS to rozwiązanie dla ekosystemów smart city pozwalające na na informowanie mieszkańców o zdarzeniach występujących w przestrzeni miejskiej.

CAS

W tym celu CAS oferuje:

 • aplikację webową, gdzie mieszkańcy mogą obserwować wybrane kategorie zdarzeń (np. przekroczenie dopuszczalnych limitów stężenia PM10 w powietrzu, przekroczenie norm hałasu czy natężenie ruchu drogowego),
 • wyświetlanie zdarzeń w formie chronologicznej (na linii czasu), jak i przestrzennej (na mapie miasta),
 • integrację z podsystemami odpowiedzialnymi za pomiar i monitoring określonych parametrów środowiska miejskiego,
 • mobilną wersję aplikacji umożliwiającą dostęp do informacji i powiadomień na tabletach i smartfonach.

Produkt powstał w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego ACCUS.

Aplikacja została wdrożona pilotażowo w Gdańsku, gdzie pobiera informacje z systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza, systemu monitoringu poziomu hałasu oraz inteligentnego systemu transportowego Tristar.

Sprawdź, na czym polega nasze holistyczne podejście do zarządzania inteligentnymi miastami.

PRODUKTY CMMS Computerized Maintenance Management System

CMMS to system utrzymania ruchu na linii produkcyjnej.

CMMS

Główne funkcjonalności oprogramowania to:

 • monitoring pracy linii,
 • alarmowanie o usterkach,
 • pełna obsługa serwisu i wymiany części,
 • harmonogramowanie i koordynowanie przeglądów technicznych,
 • koordynacja czynności konserwacji maszyn,
 • ewidencjonowanie stanu magazynu części zamiennych,
 • planowanie i realizacja zaopatrzenia w części zamienne,
 • narzędzia raportowe i generator statystyk.

CMMS został wdrożony m.in. w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw Döhler GmbH.

PRODUKTY WCS Weight Control System

WCS to rozwiązanie informatyczne, które automatyzuje proces przyjmowania ładunku na teren zakładu przetwórczego z wykorzystaniem wag i automatycznej identyfikacji pojazdów.

WCS

WCS pozwala na identyfikację pojazdów dzięki kamerze i komponentowi odczytującemu numery rejestracyjne lub dzięki modułowi czytnika RFID.

Rozwiązanie jest zintegrowane z wagą przemysłową, automatycznie odbierając dane dotyczące tonażu pojazdu. Na podstawie uzyskanych danych WCS tworzy raporty przyjęcia ładunku.

WCS może zostać zintegrowany z systemami kontroli dostępu, np. wykorzystującymi pętle indukcyjne lub detektory ruchu, w celu weryfikowania uprawnień ciężarówek do wjazdu na teren zakładu przetwórczego.

System WCS wdrożono m.in. w zakładach przetwórstwa warzywno-owocowego Döhler GmbH.

Dowiedz się, w jaki sposób wdrażamy kompleksowe rozwiązania obsługi zaopatrzenia zakładów przetwórczych zgodnie z zasadami Industry 4.0.