logo

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka

Od tego roku BetterSolutions jest członkiem Polskiej Izby Mleka, której celem jest umacnianie współpracy polskiej branży mleczarskiej, reprezentowanie jej interesów w kontaktach ze światem nauki i polityki, a także promocja na arenie międzynarodowej. Organizacja ta zrzesza ponad 60 spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm związanych z branżą mleczarską.

W dniu 23 czerwca nasza firma brała udział w Walnym Zgromadzeniu, w trakcie którego dyskutowano kryzysową sytuację mleczarstwa. Włączanie się w aktywność Izby jest dla firmy okazją do lepszego poznania potrzeb naszych klientów i działania na rzecz innowacji mogących wspierać rozwój branży.

Gościem tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIM był Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Photo: Jonathan Steffens (CC BY-NC 2.0)