logo

Prezentacja projektu ACCUS w Gdańsku

Dzisiaj odbyło się spotkanie ewaluacyjne projektu ACCUS z udziałem władz Gdańska, które reprezentowali m.in. Tomasz Nadolny, Jacek Lenkiewicz i Tadeusz Bukontt.

Oprócz BetterSolutions po stronie konsorcjum projektu ACCUS uczestnikami były Politechnika Gdańska oraz firma Vemco. W trakcie spotkania Mateusz Bonecki przedstawił główne funkcjonalności platformy ACCUS, a także stworzoną w BetterSolutions usługę klasy „complex event processing” zdolną do wykrywania zdarzeń w przestrzeni miejskiej w oparciu o dane pobierane z kilku systemów jednocześnie. Spotkanie było również okazją do przedyskutowania roli, jaką platforma ACCUS może odegrać w udostępnianiu zasobów miejskich danych w formule open-data.

Foto: Kishjar (CC BY 2.0)