logo

BetterSolutions w Wielkiej Brytanii

W tym tygodniu CEO BetterSolutions, Przemysław Szleter, spotka się z przedstawicielami brytyjskich firm ICT, funduszy inwestycyjnych oraz klientami z sektora spedycji, transportu i logistyki (TSL). Celem wyjazdu jest otwarcie zagranicznych rynków na naszą autorską platformę logistyczno-geoinformatyczną BetterMap.

Wyjazd jest jednym z działań realizowanych przez BetterSolutions w projekcie “Internacjonalizacja platformy Logistics as a Service opartej na technologii internetu rzeczy”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL.

Foto: Berit Watkin (CC BY 2.0)