logo

Konferencja ARTEMIS w Strasburgu

W dniach 26-27 stycznia firma BetterSolutions uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Industry Association ARTEMIS. Celem wydarzenia, które miało miejsce w Strasbourg Convention and Exhibition Centre, była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych w obszarze systemów wbudowanych.

Nasza firma była jednym z dwóch podmiotów, które reprezentowały Polskę na konferencji. Spotkanie było okazją do rozpoczęcia współpracy z podmiotami z całej Europy w celu wspólnego przygotowania aplikacji o finansowanie prac B+R. BetterSolutions weszło w skład kilku konsorcjów naukowo-przemysłowych, które będą pracować nad technologiami informatycznymi i elektronicznymi mającymi zastosowanie w obszarach portowych, logistyce i rolnictwie precyzyjnym.

Foto: Ken Hawkins (CC BY 2.0)