logo

Misja i wizja BetterSolutions Statement

Jesteśmy firmą technologiczną, która specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości systemów ICT. Nasze innowacyjne rozwiązania poprawiają jakość funkcjonowania firm oraz prowadzą do efektywnego rozwoju biznesu. Koncentrujemy się na systemach informacji przestrzennej, telematyce i kompleksowych rozwiązaniach dla logistyki, rolnictwa, przemysłu i inteligentnych miast.

Misja i wizja

Misja

Naszą misją jest dynamiczny i zrównoważony rozwój innowacji, które stymulują wzrost biznesu naszych klientów, a jednocześnie wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom otoczenia społecznego. Każda rozwijana przez nas innowacja to rozwiązanie korzystne dla klienta i wartościowe dla społeczeństwa. W poczuciu społecznej odpowiedzialności projektujemy innowacje, dzięki którym biznes działa inteligentnie, a ludzie mają się lepiej, otrzymując optymalne narzędzia do realizacji swych celów.

Misja i wizja

Nasze wartości

Realizacja naszej misji wymaga odpowiedniej postawy. Krytycznej wobec tego, jak świat wygląda teraz. Kreatywnej w projektowaniu inteligentnych stanów rzeczy. Zaangażowanej w zmianę świata na lepsze. O takiej postawie mówią nasze wartości.

 • Można lepiej.

  Create the impossible.

  W naszym słowniku nie ma słów „niemożliwe”, „nie da się”, „lepiej być nie może”. Da się. Jeśli nie dziś, to jutro.

  Nie zadowalamy się nigdy status quo. Udoskonalamy to, co jest. Tworzymy lepsze światy. Innowacja to nasz cel i stan umysłu! Działamy tak, by to, co niemożliwe było w zasięgu naszych możliwości.

 • W duchu sportowym.

  Team and fair play.

  Mamy receptę na osiąganie tego, co dla innych niemożliwe. To praca w zgranych zespołach. Z poszanowaniem zasad fair play.

  Jest w nas duch sportowy. Lubimy rywalizację i cenimy czystą grę. Przyjmujemy wyzwania i osiągamy świetne wyniki, traktując naszych partnerów, naszą konkurencję i siebie nawzajem uczciwie i odpowiedzialnie. Dzień w dzień pracujemy na zaufanie naszych klientów.
  Nasze projekty to rozgrywki, do których się sumiennie przygotowujemy, które rozgrywamy drużynowo i wygrywamy w dobrym stylu.

 • Ciągły rozwój

  Self-improvement

  Wszelką zmianę należy zaczynać od siebie. Możemy udoskonalać świat tylko wtedy, jeśli będziemy sami się doskonalić.

  Fundamentem naszej firmy są ludzie, którzy nieustannie doskonalą swoje kompetencje, którzy mają poczucie własnej wartości wynikające z ustawicznej nauki i nieustannej pracy nad sobą. Wierzymy, że takie osoby są najbardziej kreatywne, potrafią brać odpowiedzialność za swoje decyzje i czerpać satysfakcję z dzielenia się wiedzą z innymi. Są w stanie tworzyć autonomiczny i skuteczny zespół.
  Nie poprzestajemy na wysokiej jakości naszych usług, naszych rozwiązań, naszej pracy. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

 • Z troską o sprawy wagi społecznej.

  Caring attitude.

  Działania biznesowe nie są zawieszone w próżni. Wpływają na otoczenie. Dotyczą i dotykają innych. Dlatego wymagają szczególnego podejścia.

  W ludziach, z którymi pracujemy, cenimy empatię i postawę prospołeczną. Nasze działania mają zawsze na uwadze dobro społeczne.
  Diagnozujemy i odpowiadamy na potrzeby otoczenia – począwszy od spraw ważnych dla naszego miasta i regionu, poprzez istotne dla kraju, aż po ważkie cywilizacyjnie i ogólnospołecznie. Angażujemy się w zmianę świata na lepsze.

Misja i wizja

Dlaczego my?

Rozwijamy innowacje technologiczne, które służą poprawie funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych dziedzinach gospodarki. Naszą misję realizujemy dzięki profesjonalnej i efektywnej współpracy z klientami i partnerami biznesowymi, oraz poprzez aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach B+R+I.

 1. Innowacje oparte na doświadczeniuOd lat skutecznie działamy na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Zbudowaliśmy solidne relacje biznesowe w regionie, a nasze produkty i usługi wspomagają działalność klientów w Polsce, Europie i w Azji.
 2. Innowacje oparte na wiedzyTworzymy interdyscyplinarny zespół, który współpracuje z instytucjami w kraju i za granicą w ramach projektów badawczo-rozwojowych, działając na rzecz przepływu wysokospecjalistycznej wiedzy technologicznej.
 3. Innowacje oparte na wartościachKulturę naszej organizacji opieramy na wartościach i zasadach etycznych. Dzięki temu jesteśmy partnerem, któremu można zaufać.