logo

Filozofia pracy Metodologia

BetterSolutions łączy zwinne (adaptacyjne) metody prowadzenia projektów z metodami tradycyjnymi (PMI), dopasowując podejście do wymagań klienta. W tworzeniu naszych systemów opieramy się przede wszystkim na zasadach metodyki Scrum.

W pełni odpowiadamy na potrzeby klienta. W skład każdego zespołu wchodzą osoby o specjalizacji Scrum Mastera, właściciela produktu, architekta technologicznego, deweloperów i testerów.

Responsywność

Jesteśmy blisko klienta, bo wiemy, że liczy się szybka i trafna reakcja na jego konkretne potrzeby.
Stosujemy metodologię pracy, która kładzie nacisk na ścisłą współpracę z klientem przez cały okres trwania projektu. Gwarantujemy indywidualne i twórcze podejście do rozwiązywanych przez nas problemów.

Elastyczność

Jesteśmy elastyczni i otwarci na zmianę, bo wiemy, że nie ma dwóch takich samych sytuacji biznesowych.
Używamy zwinnej metodyki pracy, sukcesywnie oddając cząstkowe funkcjonalności systemów klientowi, zbierając informację zwrotną i reagując na zmieniające się i stopniowo precyzowane wymagania użytkownika końcowego.

Terminowość

Jesteśmy zawsze na czas, bo wiemy, że czas to pieniądz.
Skrócony cykl oddawania cząstkowych funkcjonalności i liczne punkty kontrolne w procesie produkcji pozwalają nam terminowo zamykać kolejne etapy projektu.

Jakość

Wiemy, że ostatnie słowo w kwestii użyteczności należy do klienta.
Zwinne zarządzanie projektem poprawia wskaźniki zgodności z wymaganiami użytkownika końcowego. Dzięki bieżącym konsultacjom z klientem, ciągłej integracji i testowaniu cząstkowych funkcjonalności poprawiamy jakość i niezawodność oprogramowania.