logo

Rozwiązania Logistics as a Service

Informatyzacja procesów transportowych, rozwój telematyki oraz powszechność systemów wbudowanych i systemów cyber-fizycznych w automatyzacji produkcji pozwalają na pełną integrację wszystkich odcinków łańcucha logistycznego – od logistyki zaopatrzenia, przez obsługę produkcji, po logistykę magazynowania i dystrybucji.

W BetterSolutions wspieramy podejście Logistics as a Service (LaaS), zgodnie z którym usługi i komponenty kluczowe dla zarządzania transportem są dostępne w chmurze (cloud computing). Pozwala to na skalowalność, integrację z infrastrukturą obiektów fizycznych po stronie klienta (internet of things) oraz skuteczne wdrożenie oczekiwanej konfiguracji komponentów do obsługi określonych aspektów logistyki zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami użytkownika końcowego.

W ten sposób rozwijane przez nas technologie umożliwiają integrację procesów obsługiwanych przez różne podmioty na wszystkich odcinkach łańcucha logistycznego.

Na rozwiązanie składa się platforma, która oferuje szereg specjalistycznych usług dedykowanych branży logistycznej, interfejs API (oparty na HTTP i REST) oraz obszar obiektów fizycznych (rzeczy).

Warstwa fizyczna obejmuje nie tylko pojazdy, ale również cały szereg dodatkowych urządzeń istotnych z punktu widzenia realizowanych zadań logistycznych (oprzyrządowanie ramp, magazynów, zakładów i specjalistycznych urządzeń pojazdów).

monitoring realizacji
narzędzia analityczne
mapy cyfrowe
ewidencja floty
śledzenie pojazdów
zarządzanie zadaniami
marszrutyzacja
systemy wbudowane
usługi w chmurze można zinterfejsować z dowolnymi systemami wbudowanymi, obsługującymi urządzenia infrastruktury transportowej, lub specjalistycznym osprzętem pojazdów floty
urządzenia mobilne
dedykowane aplikacje zapewniają dostęp do danych oraz funkcji kontrolnych platformy, oferując wsparcie na poziomie operacyjnym i zarządczym
czujniki
na platformie gromadzone są dane pochodzące ze specjalistycznych czujników mierzących własności ładunku czy monitorujących parametry jazdy i stanu floty
infrastruktura
platforma wspiera zarządzanie kolejkami i awizację pojazdów; współpracuje z dowolnymi urządzeniami zainstalowanymi w punktach rozładunkowych i w magazynach oraz systemami kontroli dostępu
produkcja
usługi zarządzania transportem wymieniają dane na temat dostępnego ładunku do odbioru lub innych zadań logistycznych; platforma może być zintegrowana z systemami typu ERP lub PMS
pojazdy
pełna integracja z szyną CAN, systemami pokładowymi przez standardy OBD-II i rFMS, zapewniająca płynną komunikację w czasie rzeczywistym