logo

Rozwiązania Innowacje dla rolnictwa

Zgodnie z prognozami w ciągu 15 lat populacja Ziemi wzrośnie do poziomu 8,5 miliarda ludzi, by w roku 2050 osiągnąć 9,7 miliarda. Do tego czasu podaż produkcji rolnej powinna zwiększyć się o 70%, a przy założeniu, że rolnictwo obsługiwać ma także potrzeby energetyczne, np. poprzez produkcję biopaliw, podaż ta powinna się co najmniej podwoić.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, realizujemy zlecenia komercyjne i pracujemy w europejskich konsorcjach naukowo-przemysłowych, tworząc szereg technologii wspierających współczesne innowacyjne rolnictwo. Koncentrujemy się na tworzeniu rozwiązań w obszarach rolnictwa precyzyjnego, map terenów uprawnych i telematyki dla maszyn rolniczych.

Rolnictwo precyzyjne obejmuje technologie precyzyjnego wysiewu, nawożenia i nawadniania (variable rate technology) odpowiednio do danych na temat parametrów gleby oraz historycznych danych na temat wielkości zbiorów. Dzięki selektywnemu dozowaniu nawozów i środków ochrony roślin można uzyskać więcej plonów wyższej jakości i jednocześnie zmniejszyć negatywne oddziaływanie agrochemikaliów na środowisko. Ciągniki i kombajny zostają w tym celu wyposażone w moduły pozycjonowania satelitarnego i nawigacji.

Mapy terenów uprawnych i narzędzia geoinformatyczne dla rolników pozwalają planować uprawy oraz analizować parametry pól. Dane na temat upraw, zbiorów i parametrów gleby gromadzone są naziemnie (przez czujniki zainstalowane w pojazdach), z pułapu lotniczego (np. przez drony) lub z pułapu satelitarnego.

Platforma telematyczna do obsługi maszyn rolniczych pozwala na śledzenie pozycji pojazdów na polu i przetwarzanie informacji o parametrach pracy maszyn. Platforma umożliwia też integrację czujników mierzących określone parametry pól i upraw.

Mapowanie pól

Rozwijamy narzędzia geoinformatyczne pozwalające na tworzenie map pól oraz ich parametrów w oparciu o dane pozyskiwane z pułapu lotniczego.

Obserwacja Ziemi

Wykorzystując dane z satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2 programu Copernicus (ESA), pracujemy nad rozwiązaniem pozwalającym szacować ilość biomasy dostępnej na pastwiskach.

Dane naziemne

Rozwijamy aplikacje na urządzenia mobilne pozwalające usprawnić wprowadzanie i przetwarzanie danych naziemnych oraz oferujących łatwy dostęp do map terenów uprawnych i pastwisk.

Nawigacja dla maszyn rolniczych

Tworzymy moduły nawigacji i pozycjonowania satelitarnego wspierające operatorów w precyzyjnym prowadzeniu maszyn rolniczych.

Mapy upraw i plonów

Opracowujemy systemy geoinformatyczne usprawniające planowanie upraw, nanoszenie danych na temat wielkości plonów oraz analizę parametrów pól.

Rolnictwo precyzyjne

Wdrażamy systemy pozwalające na obsługę precyzyjnego wysiewu, nawożenia i nawadniania w zależności od danych z map gleby, plonów i upraw.

Prognozowanie produkcji mleka

Tworzymy modele pozwalające prognozować wielkość produkcji mleka w oparciu o dane historyczne; prognozy wykorzystujemy, wspierając działy logistyki zakładów mleczarskich.