logo

Rozwiązania Industry 4.0

Jedną z cech czwartej rewolucji przemysłowej jest pełna automatyzacja produkcji i jej optymalizacja w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu ICT. Nasze rozwiązania usprawniają przepływ informacji w całym łańcuchu wartości – od dostawców, przez transport, po zakłady produkcyjne.

Skuteczne wdrożenie standardów Industry 4.0 wymaga odpowiednich narzędzi. Dlatego od kilku lat wdrażamy i integrujemy rozwiązania wspierające pracę przemysłu:

CMMS (Computerized Maintenance Management System) – system utrzymania ruchu na linii produkcyjnej zapewniający monitoring pracy linii, alarmowanie o usterkach oraz pełną obsługę serwisu i wymiany części.

ACS (Access Control System) – system kontroli dostępu wykorzystywany do automatycznego weryfikowania uprawnienia samochodów ciężarowych do wjazdu na określone obszary terenów magazynowych.

WCS (Weight Control System) – automatyzacja procesu przyjmowania ładunku na teren zakładu przetwórczego z wykorzystaniem wag i identyfikacji pojazdów.

PMS (Production Management System) – system wspierający zarządzanie zakładem przetwórczym od przyjęcia materiału, przez produkcję, po magazynowanie.

Systemy te z powodzeniem integrujemy z naszymi rozwiązaniami transportowymi i wspierającymi zarządzanie logistyką.

Nasze podejście zapewnia nie tylko integrację systemów w obrębie organizacji klienta, ale również pozwala na skomunikowanie i współdziałanie systemów zewnętrznych podmiotów. Dzięki panelom administracyjnym, narzędziom monitoringu i raportowania, aplikacjom mobilnym i zastosowaniu rozwiązań Internet of Things możliwa jest efektywna i automatyczna komunikacja między wszystkimi aktorami w całym łańcuchu wartości, nawet wtedy, gdy aktorzy ci reprezentują różne podmioty biznesowe. Tym samym Industry 4.0 tworzy platformę kooperacji dla dostawców, działów transportu, zarządów, zespołów projektowych, kadr obsługujących produkcję i serwis oraz klientów końcowych, pozwalając na optymalizację i precyzyjne realizowanie produkcji.

Nasze rozwiązania wdrożyliśmy w kilkunastu zakładach przemysłu spożywczego, celulozowo-papierniczego i elektromaszynowego w całej Europie dla firm takich jak Dellner Components, Tabaknatie czy Döhler.