logo

Od tego roku BetterSolutions jest członkiem Polskiej Izby Mleka, której celem jest umacnianie współpracy polskiej branży mleczarskiej, reprezentowanie jej interesów w kontaktach ze światem nauki i polityki, a także promocja na arenie międzynarodowej. Organizacja ta zrzesza ponad 60 spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm związanych z branżą mleczarską.

W tym tygodniu CEO BetterSolutions, Przemysław Szleter, spotka się z przedstawicielami brytyjskich firm ICT, funduszy inwestycyjnych oraz klientami z sektora spedycji, transportu i logistyki (TSL). Celem wyjazdu jest otwarcie zagranicznych rynków na naszą autorską platformę logistyczno-geoinformatyczną BetterMap.

Dzisiaj odbyło się spotkanie ewaluacyjne projektu ACCUS z udziałem władz Gdańska, które reprezentowali m.in. Tomasz Nadolny, Jacek Lenkiewicz i Tadeusz Bukontt.